Investigar Ramon Llull: recursos a l'abast

Dates

07/10/15, Ramon Llull, Sala de Graus, 13 hores.

14/10/15, Sa Riera, aula 14 (segon pis), 19 hores.

Durada

entre 45 i 60 minuts.

Descripció

Un dels entrebancs que hom té a l’hora d’investigar la figura i el pensament de Ramon Llull és, d’una banda, la producció ingent que Llull mateix va generar, prop d’unes 270 obres. D’altra banda, els set-cents anys d’història de lul·lisme ha generat una producció bibliogràfica gairebé inabastable si no es tenen els recursos adequats per gestionar-la.

En aquesta sessió es presentaran els recursos digitals fonamentals per emprendre qualsevol investigació de tema lul·lià o lul·lístic, per tal que durant l’Any Llull els investigadors coneguin les eines que tenen a l’abast en aquest camp de recerca. S’hi explicarà el funcionament de la Base de Dades Ramon Llull i es mostraran algunes webs que recullen materials diversos, com ara la que conté el repositori de la revista Studia Lulliana.

La sessió està especialment dirigida a la comunitat universitària, encara que també és oberta al públic general.

 

Entrada lliure.