700 anys de Ramon Llull

 

Ramon Llul va néixer en una data incerta entre 1232 i 1233. No en tenim la partida de naixement, com tampoc en sabem, amb exactitud, la data de defunció. La darrera obra que ens ha arribat datada és el Liber de Deo et mundo, acabada a Tunis el desembre de 1315. Entre aquesta data i el març de 1316 desapareixen les pistes sobre Ramon Llull.

No sabem tampoc on va morir, Ramon Llull: o bé a Tunis, o bé rumb a Mallorca, o fins i tot en arribar-hi, ja molt major (deuria tenir uns 84 anys) i probablement malalt.

Sobre la seva mort se n’han perfilat quatre versions diferents. El que és cert és que les despulles foren dipositades a la basílica de Sant Francesc de Palma.

Ramon Llull és un dels grans pensadors i autors de l’occident medieval europeu, a més de ser el fundador de la literatura en català. És per aquest motiu que cal commemorar el centenari de la mort, com es fa a la resta de països amb les figures de major prestigi cultural i intel·lectual.