Apropar-se a Ramon Llull sense defallir en l'intent

Resum

Molt sovint Ramon Llull ha passat com un personatge genial, foll, estrambòtic, l’obra del qual és complexa, difícil, inassolible. Aquest fet ha suposat un entrebanc en el coneixement del Llull històric, que en força ocasions ha estat menystingut i ni tan sols ha estat objecte d’estudi o de lectura.

Professorat

Dra. Maribel Ripoll Perelló, professora del Departament de Filologia Catalana de la UIB.

Dates

Els dimecres de 10 a 12 hores, del 23 de març a l’1 de juny de 2016, amb una durada de 20 h

Objectiu

1. Superar la por a Ramon Llull: es pot llegir la seva obra i, a més, és d’una vigència absoluta.

2. Presentar el Ramon Llull històric que ens transmeten les fonts directes. 

Idioma de les classes

Llengua catalana

Continguts

1. Biografia: aspectes biogràfics. Cronologia. Context històric i geogràfic.

2. L’obra de Ramon Llull:

            2.1. Objectius: per què escriu.

            2.2. Sobre què escriu: l’Art lul·liana.

            2.3. Per a qui escriu: destinataris.

            2.4. La difusió de l’obra pròpia: estratègies.

                       2.4.1. La selecció lingüística: àrab, llatí, català.

                       2.4.2. La selecció estilística: assaig, novel·la, epístoles, poesia, etc.

                       2.4.3. Els manuscrits lul·lians i l’edició de l’obra.

3. Com llegir l’obra de Ramon Llull

            3.1. Per on començar: Vida coetània, El Desconhort, Proverbis de Ramon Llibre de contemplació en Déu, Blaquerna, Llibre de meravelles.

            3.2. Aspectes a tenir en compte:

                       3.2.1. Conceptes filosòfics.

                       3.2.2. Textos en català medieval. Edicions antigues i edicions contemporànies.

4. Lectura comentada d’una selecció de textos.

5. Ruta lul·liana per la ciutat de Palma: Sant Miquel, Plaça Major, Santa Eulàlia, Sant Francesc, Cort. Visita a la Biblioteca March, a la Biblioteca Diocesana o a la Biblioteca Pública, on es conserven diferents manuscrits lul·lians. 

Activitats per realitzar

Lectura de textos lul·lians.

Comentari a classe d’aquells aspectes imprescindibles per comprendre l’univers lul·lià.

Bibliografia de referència

Bonner & Badia (1998), Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària "Les Naus d'Empúries. Pal Major" 2 (Barcelona: Empúries, 1988), 190 pàg.

Llull, Ramon (2013), Vida de mestre Ramon, ed. Anthony Bonner, "Biblioteca Barcino" 8 (Barcelona: Editorial Barcino, 2013), 109 pp.

Currículum

Dra. MARIBEL RIPOLL PERELLÓ

Palma, 1977. Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de les Illes Balears (2012) amb la tesi Edició crítica i estudi introductori del Llibre d'intenció de Ramon Llull, dirigida pel Dr. Gabriel Ensenyat i Pujol. Llicenciada en Filologia Catalana i Lingüística General per la mateixa Universitat (2000). Acreditada com a professor ajudant doctor per l'AQUIB (2013). Membre del Grup de recerca consolidat Coditecam II de la Universitat de Barcelona; membre del projecte Història de la llengua catalana (GRHILLC), del Grup d'Estudis Medievals de la UIB (GRESMED). Des de l'any 2006 és Magister de la Maioricensis Schola Lullistica. És coordinadora de la Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears (2003-2007 / 2013). És secretària del Consell Editor de la revista Studia Lulliana. És membre del consell de redacció de la revista Lluc, membre de la Comissió Editora del Patronat Ramon Llull i membre del consell editor de la Col·lecció Blaquerna.

Des d'octubre de 2007 és professora del Departament de Filologia Catalana de la UIB. D'aleshores ençà, ha impartit classes als estudis de Filologia Anglesa, de Magisteri i de Filologia Catalana, a més d'impartir els tallers de català a l'UOM. Imparteix docència al Màster de Formació de Professorat des del curs 2012-2013. És la coordinadora de l'àrea de català per a les proves d'accés a la Universitat (PAU). Durant cinc anys (2001-2006) va impartir cursos de nivell mitjà de català per a adults a l'Escola Balear de l'Administració Pública (Conselleria d'Interior del Govern de les Illes Balears). Ha realitzat tasques d'adaptació i traducció al català de textos escolars per a les editorials Vicens Vives i Casals. A més de col·laborar en diferents publicacions bibliogràfiques (Diccionari de Definicions Lul·lianes; Antoni Febrer i Cardona: versions teatrals; Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears; Joan Alcover, M. Costa i Llobera i els llenguatges estètics del seu temps; Diccionari del Teatre de les Illes Balears, entre d'altres) ha publicat diferents articles i ressenyes en revistes nacionals (Lluc, Llengua i Literatura, Studia Lulliana, Estudis Romànics) i internacionals (Zeitschrift für Katalanistik), fruit de la recerca en els camps del lul·lisme i de la literatura catalana medieval.

 

Activitat en el Marc de la La Universitat Oberta per a Majors (UOM) a Mallorca