Parlam sobre Ramon Llull

Any Ramon Llull 2015-2016

De febrer a novembre de 2016

A les 19 hores. Biblioteca Pública de Palma, Can Sales. Plaça Porta de Santa Catalina, 24, Palma

Organització

Universitat de les Illes Balears i Biblioteca Pública de Palma

Col·laboració

Biblioteca Pública de Palma

 

       

 

Sovint s’ha dit que Ramon Llull és un autor polièdric, atès que es va acostar a totes les branques del saber. Així mateix, ha estat estudiat des de diferents perspectives i ha estat valorat com el gran autor català de l’edat mitjana. Per commemorar el setè

centenari de la seva mort, diversos doctors de la Universitat de les Illes Balears, des de diferents branques del saber i des de perspectives diferents, presenten la figura de Ramon Llull a la societat en què s’integra la Universitat de les Illes Balears, de la qual Ramon Llull és el patró.

 

Dimecres, 2 de novembre de 2016: «La ciutat de Mallorca en temps de Ramon Llull». Dra. Maria Barceló, catedràtica d'Història Medieval, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

Presenta: Dra. Francisca Lledó, professora en Història de l'Art.

 

Dimecres, 16 de novembre de 2016: «Els monuments urbans dedicats a Llull i la cripta de Sant Francesc, “com un llibre obert on tothom pugui llegir i aclarir qui era Ramon Llull”». Dr. Pere Fullana Puigserver, professor del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.

Presenta: Dr. Bernat Sureda, catedràtic en Teoria i Història de l'Educació.

 

Dimecres, 23 de novembre de 2016: «Ramon Llull i la qüestió de la llengua literària». Dr. Joan Miralles Monserrat, catedràtic del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

Presenta: Dr. Jaume Guiscafrè, professor en Filologia Catalana.

 

Conferències fetes

Dimecres 17 de febrer

«Ramon Llull o la fascinació pel poder de la paraula»

Dra. Maribel Ripoll Perelló, coordinadora de la Càtedra Ramon Llull i comissionada de l'Any Llull del Govern de les Illes Balears

 

Dimecres 2 de març

«Ramon Llull: viatger universal»

Dr. Antoni Ginard Bujosa, professor del Departament de Ciències de la Terra

Dimecres 16 de març

«Ramon Llull i el lul·lisme modern»

Dr. Rafel Ramis Barceló, professor del Departament de Dret Públic

 

Dimecres 6 d'abril

«Per què un missioner ha d’anar a la universitat? Ramon Llull i el seu paper en la construcció del sistema universitari a Europa»

Dr. Antoni Bordoy Fernández, professor del Departament de Filosofia i Treball Social

 

Dimecres 20 d'abril

«Ramon Llull: més enllà del misticisme»

Dr. Llorenç Valverde Garcia, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

 

Dimecres 4 de maig

«Les polèmiques a favor i en contra de Ramon Llull a Mallorca (segles XIV-XVIII)»

Dr. Gabriel Ensenyat Pujol, professor del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

Save

 

Save