Ramon Llull? Sí, gràcies! Curs de formació per al PAS-PDI, 2016-17

Dates

Dimarts 18, dimecres 19 i dimarts 25 d'octubre de 2016.

Durada

5 hores

Lloc (classes teòriques)

Dimarts 18: aula A22 de l'Edifici Ramon Llull

Dimcres 19: aula A23 de l'Edifici Ramon Llull

 

Si voleu obtenir un certificat d'aprofitament, haureu de presentar un petit treball de recerca a partir dels materials de consulta facilitats.

Objectius

Molt sovint Ramon Llull ha passat com un personatge genial, foll, estrambòtic, l’obra del qual és complexa, difícil, inassolible. Aquest fet ha suposat un entrebanc en el coneixement del Llull històric, que en força ocasions ha estat menystingut i ni tan sols ha estat objecte d’estudi o de lectura. En el marc de la commemoració de l’Any Literari Ramon Llull, amb aquest curs es pretén assolir dos objectius:

1. No tenir por de Ramon Llull: es pot llegir la seva obra i, a més, és d’una vigència absoluta.

2. Presentar el Ramon Llull històric que ens transmeten les fonts directes, tot desmitificant el personatge llegendari.

 

En definitiva, es pretén presentar un autor accessible i assequible, salvant la distància històrica.

Continguts

Dimarts 18 d'octubre de les 16 a les 17.30 hores

1. Biografia: aspectes biogràfics. Cronologia. Context històric i geogràfic.

2. L’obra de Ramon Llull:

            2.1. Objectius: per què escriu.

            2.2. Sobre què escriu: l’Art lul·liana.

            2.3. Per a qui escriu: destinataris.

            2.4. La difusió de l’obra pròpia: estratègies.

                       2.4.1. La selecció lingüística: àrab, llatí, català.

                       2.4.2. La selecció estilística: assaig, novel·la, epístoles, poesia, etc.

                       2.4.3. Els manuscrits lul·lians i l’edició de l’obra.

 

Dimecres 19 d'octubre de les 16 a les 17.30 hores

3. Com cal llegir l’obra de Ramon Llull

            3.1. Per on es pot començar: Vida coetània, El desconhort, Proverbis de Ramon,       Llibre de contemplació en Déu, Blaquerna, Llibre de meravelles.

            3.2. Recursos: pàgines web.

4. Lectura comentada d’una selecció de textos.

 

Dimarts 25 d'octubre de les 16.30 a les 18.30 hores.

5. Ruta lul·liana per la ciutat de Palma: Sant Miquel, plaça Major, Santa Eulàlia, Sant Francesc, Cort. Visita a la Biblioteca March, a la Biblioteca Diocesana o a la Biblioteca Pública, on es conserven diferents manuscrits lul·lians.

Punt de trobada: plaça Major, sota la placa que indica el lloc de naixement de Ramon Llull.

Professorat

Maria Isabel Ripoll Perelló, doctora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears.

Materials

Dossier elaborat pel professor, que inclourà aspectes teòrics i selecció de textos que es treballaran a classe.

Suport en PowerPoint. 

Bibliografia

Bonner & Badia (1998), Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària. Les Naus d'Empúries. Pal Major, 2 (Barcelona: Empúries, 1988), 190 pàg.

Llull, Ramon (2013), Vida de mestre Ramon, ed. Anthony Bonner, Biblioteca Barcino, 8 (Barcelona: Editorial Barcino, 2013), 109 pàg.

Més informació

Tel: 971172421 / sac@uib.cat

Inscripcions

Inscripció a través de la UIBdigital per a PAS i PDI de la UIB. Activitat gratuïta.

Termini: del 19 al 28 de setembre de 2016