Concurs de narrativa i de recerca Ramon Llull

Guanyadors

Premi de narrativa: Maria Palmer, estudiant dels graus de Llengua i Literatura Catalana i Castellana.

Premi de recerca: desert.

 

Bases generals

Durant l'any acadèmic 2015-16 la UIB duu a terme tota una sèrie d’actes culturals per difondre, aprofundir, destacar i commemorar la rellevància de la figura de Ramon Llull. Amb motiu de la commemoració del 700 aniversari de la mort del beat, la Universitat de les Illes Balears convoca un concurs de redacció de doble temàtica:

  1. Narrativa: premi a la millor narració sobre algun aspecte de la vida, l'obra o el període en què va viure Ramon Llull.
  2. Recerca: premi al millor treball d’investigació sobre Ramon Llull.

Destinataris

Alumnes de la UIB de 18 a 25 anys que no siguin ni llicenciats ni graduats.

Idioma

les obres han de ser inèdites i en català.

Premis

Narrativa: 300 euros

Treball de recerca: 600 euros

Els premis es podran declarar deserts.

Jurat

Una vegada acabat el termini, es convocarà el jurat, format per professors de la UIB.

Termini de presentació de treballs

Fins al dilluns 29 de febrer de 2016.

Veredicte

El veredicte es farà públic en el web del SAC.

La primera setmana de maig publicarem la data i l'hora del lliurament del premi.

No es retornarà cap treball ni narració, les obres no premiades seran destruïdes en acabar el concurs.

La UIB es reserva la propietat dels treballs i narracions premiats i el dret a publicar-los o divulgar-los.

El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació de les bases.

Procediment

Els treballs o narracions s'han d'enviar per correu electrònic a <sac@uib.cat>. L’enviament ha d’incloure:

  • Document en pdf i word del treball o narració on just figuri el títol de l’obra i s'especifiqui la categoria a la qual us presentau (narració o recerca). Per garantir l’anonimat, al pdf no hi ha de figurar el nom de l'autor.
  • Nom i cognoms de l'autor o pseudònim.
  • Centre d'ensenyament, estudis i curs.
  • Fotocòpia escanejada del DNI.
  • Telèfon de contacte.

L’adreça electrònica és la del Servei d'Activitats Culturals, que garanteix la confidencialitat de les dades i l’anonimat, perquè el jurat només tindrà el text del treball o la narració.

Extensió

Narració: màxim 15.000 caràcters sense espais

Treball de recerca: entre 15.000 i 30.000 caràcters sense espais.

 

Més informació

ramonllull.uib.cat

Tel.: 971 17 24 21