Concurs per a alumnes de secundària i batxillerat Recerca sobre els llocs significatius de Ramon Llull

  

 

Guanyadores

Maria Coll Ballester i Norberta Martínez Fuentes, alumnes de 4t d'ESO del Col·legi Sagrats Cors de Sóller.

Destinataris

Alumnes de quart d'ESO i primer i segon de batxillerat. Podeu presentar el treball individualment o en grups de cinc persones com a màxim.

Termini de presentació dels textos

Fins al divendres 11 de novembre de 2016.

Idioma

Les obres han de ser inèdites i en català.

Premi

400 euros

El premi es pot declarar desert.

Jurat

Una vegada acabat el termini, es convocarà el jurat, format per professors de la UIB.

Veredicte

El veredicte es farà públic en un acte de lliurament a la sala d’actes de l’edifici Sa Riera a principis de desembre de 2016.

No es retornarà cap treball, les obres no premiades seran destruïdes en acabar el concurs.

La UIB es reserva la propietat del treball premiat i el dret a publicar-lo o divulgar-lo.

El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació de les bases.

Procediment i format de lliurament

Els treballs s'han d'enviar per correu electrònic a <sac@uib.cat>:

— Document en pdf del treball on just figuri el títol de l’obra. Per garantir l’anonimat, no ha de constar el nom de l'autor o els autors.

— Nom i cognoms de l'autor o els autors o pseudònim.

— Centre d'ensenyament, estudis i curs.

— Fotocòpia escanejada del DNI.

— Telèfon de contacte.

 

L’adreça electrònica és la del Servei d'Activitats Culturals, que garanteix la confidencialitat de les dades i l’anonimat, perquè el jurat només tingui el títol del treball. 

Extensió del treball

Mínim: 20 folis, i màxim: 30 folis DIN A4.

Màxim: 7.200 paraules.

S’ha d’utilitzar la tipografia següent:

— Lletra Times, cos 12, doble espai.

Més informació

sac@uib.cat i al tel.: 971 17 24 21

 

Save